Bolesnik je prekinuo post a zatim umro u Ramadhânu – trebaju li djeca napostiti za njega?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Bolesnik je prekinuo post u Ramadhânu, a nakon četiri dana Ramadhâna je umro. Trebaju li njegova djeca napostiti za njega?

Odgovor: Ukoliko je umro od svoje bolesti a nije bio u stanju napostiti dane, nije ništa dužan učiniti.