Bojkotovanje u Islâmu i vrste bojkotovanja

Bojkotovanje u Islâmu i vrste bojkotovanja

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Postoje dvije vrste bojkotovanja u Islâmu. Musliman svoga brata muslimana može bojkotovati na dva načina.

Prvi način je da ga bojkotuje radi neke dunjalučke stvari, a ne igra ulogu da li je u pitanju materijalna stvar ili neka druga – dakle u pitanju je dunjalučka stvar. Ova vrsta bojkotovanja je zabranjena u Islâmu. U tim slučajevima je granica bojkotovanja tri dana, a sve preko tri dana je zabranjeno. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

“Muslimanu nije dopušteno da ne priča sa svojim bratom više od tri dana: sretnu se, pa se okrene ovaj i ovaj, a od njih dvojice je bolji onaj koji prvi nazove Salâm.” (al-Bukhârî 6237)

To znači da je Allâh تبارك وتعالى dao dozvolu Svojim robovima vjernicima da se odljute na svoju braću tako što će ih bojkotovati jedan, dva ili tri dana, a sve preko toga je Harâm i nije dozvoljeno. Zbog toga je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم rekao da muslimanu nije dozvoljeno da bojkotuje svoga brata duže od tri noći ili dana.

“Sretnu se, pa se okrene ovaj i ovaj…” – dakle kada se sretnu, umjesto da jedan nazove Salâm drugome a da drugi odgovori, “okrene se ovaj i ovaj” – on dakle ignoriše brata koji je prošao pored njega. Ovo djelo nije dozvoljeno nakon tri dana.

“a od njih dvojice je bolji onaj koji prvi nazove Salâm” – iz ove završne rečenice hadîtha saznajemo dvije stvari:

Prva je da zabranjeno bojkotovanje prestaje nazivanjem Salâma; a ovo je vrlo lijep Šerijatski princip, jer je teško odjednom spojiti srca koja su ljuta i koja su bojkotovala jedna druge. Mudri Propisivač nam je međutim dao laku soluciju, a to je da ti nakon dunjalučkoga spora sa bratom nije dozvoljeno da ga bojkotuješ ukoliko bi to trajalo duže od tri dana, te da si dužan prekinuti bojkot i razdvajanje. Za to međutim nije neophodno da ideš kod njega kući. Bilo bi fino i lijepo kada bi mu otišao kući i izvinuo se, ali je ovo nešto što zahtijeva jak Îmân i rijetkost među ljudima. Zbog toga nam je Mudri Propisivač dao laku soluciju za ovo bojkotovanje i razdvajanje, a to je da mu nazoveš Salâm kada ga sretneš na ulici. Kažeš mu “as-Salâmu `alajkum”, i grijeh spada sa tebe.

Ovo je uzeto iz poslanikovoga صلى الله عليه وسلم govora “a od njih dvojice je bolji onaj koji prvi nazove Salâm”. Nema sumnje da je od njih dvojice bolji onaj koji prvi nazove Salâm, jer je on učinio prelazak sa činjenja zabranjenoga djela na put Islâma, ispoljavajući bratstvo prema svome bratu Muslimanu. Drugi među njima, kojem je prvi nazvao Salâm a on odgovorio na njega se bez sumnje okrenuo i napustio svoga brata i učinio grijeh, dok je prvi spašen od grijeha. Od njih dvojice je dakle bolji onaj koji prvi nazove Salâm.

Kada nazivanjem Salâma prestane razdvajanje i bojkotovanje, to je obično prvi korak koji vodi ka ponovnome susretanju, pa makar to bilo samo sa Salâmom. Slijedeći put će možda uslijediti i rukovanje, koje je jedan od najjačih uzroka Allâhovoga تبارك وتعالى oprosta, jer je poslanik صلى الله عليه وسلم rekao:

“Neće se dva Muslimana sresti i rukovati a da njihovi grijesi neće spadati sa njih kao što lišće na jesen opada sa drveća.”

Vi znate kako lišće na drveću na jesen požuti i opada i čuje se zvuk kada padnu – na isti način spadaju grijesi sa dvojice Muslimana koji se sretnu i rukuju, njihovi grijesi spadaju baš kao što lišće na jesen opada sa drveća.

Ovo važi za bojkotovanje radi dunjalučkih stvari, bilo da se radi o materijalnim ili drugim stvarima.

Drugi način bojkotovanja je kada musliman bojkotuje muslimana da bi ga disciplinovao, ukorio i podučio. Ovo je dozvoljeno u Islâmu ukoliko je sa ovom dobrom namjerom, dakle disciplinovanjem, a ne prekidanjem veza i bojkotovanjem radi dunjalučkih stvari, kao što smo upravo spomenuli.

Ovo se ne čini osim u slučaju kada je onaj koji se bojkotuje javno nepokoran Allâhu عز وجل, kada se on ne boji Allâha i nije ga stid otvoreno činiti grijehe pred Allâhovim robovima – a ima iskrenoga i dobroga prijatelja koji ga bojkotuje kada vidi da je on napustio Pravi Put i da ga se ne drži.

Dokaz za ovo je priča o trojici ashaba koji su ostali prilikom bitke na Tabûku, među kojima je bio Ka`b bin Mâlik. On nije bio otišao u bitku sa poslanikom صلى الله عليه وسلم, nego je, sa još nekim ashabima, ostao. Kada se poslanik صلى الله عليه وسلم vratio iz bitke na Tabûku, ova trojica ashaba su došla zajedno sa ostalima koji su bili ostali, a ti ostâlî su bili munâfici. Munâfici su se onda krenuli pravdati i davati lažna izvinjenja, a poslanik صلى الله عليه وسلم ih je prihvatao i prepuštao Allâhu njihovo stanje. Što se Ka`ba bin Mâlika tiče, on je poslaniku صلى الله عليه وسلم rekao istinu. Rekao mu je: “O Allâhov poslaniče! Ne mogu te lagati jer znam da bi ti došla objava koja bi otkrila moju laž. Bio sam zauzet oranjem, sađenjem, stočarstvom…” i slično. Poslanik صلى الله عليه وسلم je onda ashabima naredio da bojkotuju ovu trojicu među kojima je bio Ka`b bin Mâlik رضي الله عنه, a to bojkotovanje je dugo trajalo. Nakon toga je i ženi Ka`ba bin Mâlika bilo naređeno da napusti njegovu kuću i da ode svojoj familiji – i tako je on pedeset dana bio sam. Poslanik صلى الله عليه وسلم je naredio ashabima da ne pričaju sa njima. Tako bi jedan od ove trojice sreo čovjeka na ulici i nazvao mu Salâm, a on mu ne bi odgovorio na Salâm – a svrha toga je bilo disciplinovanje ovih ljudi koji sa Allâhovim poslanikom صلى الله عليه وسلم nisu otišli u Džihâd na Allâhovome putu. Zatim je Allâh spustio Svoj oprost i obavijestio poslanika صلى الله عليه وسلم da je prihvatio pokajanje ove trojice, pa je Ka`b bin Mâlik došao poslaniku صلى الله عليه وسلم, nakon što mu je jedan od njegove rodbine donio radosnu vijest da je Allâh عز وجل u Qur’ânu objavio Svoj oprost njima. Ka`b bin Mâlik je došao poslaniku صلى الله عليه وسلم, a Talhah je ustao, dočekao ga i čestitao mu na Allâhovome oprostu. Ovo je duga i mnogo poučna priča, a nalazi se u Sahîh al-Bukhârî.

Poenta je u tome da je ovo bojkotovanje dozvoljeno i ono spada pod princip ljubavi i mržnje Allâha radi. Nažalost je ovo danas samo dio prošlosti. Vrlo ćeš, vrlo rijetko naći nekoga ko bojkotuje Muslimana zato što je on skrenuo sa Pravoga Puta. Naći ćeš međutim da ga bojkotuje radi neke materijalne stvari, što smo ranije spomenuli.

Osoba koja izvršava ovu vrstu bojkotovanja Allâha radi nije griješna i ima nagradu za to – a ovo je nešto za čime smo danas u potrebi.

Što se bojkotovanja radi dunjalučkih stvari tiče, to je Harâm i nije dozvoljeno osim samo tri dana. Ukoliko to traje duže od toga tada je to Harâm, a kao što smo naveli u prošlome hadîthu poslanika صلى الله عليه وسلم, “od njih dvojice je bolji onaj koji prvi nazove Salâm”.

Ovo je إن شاء الله odgovor na pitanje koje si postavio.