Besplatan Hadždž dužnika

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta vi smatrate o osobi koja nije obavila Hadždž i ima priliku da ga obavi bez troškova – ali ima dug? Treba li on uprkos dugu obaviti Hadždž ili ne?

Odgovor: Vraćanje duga je važnije od obavljanja Hadždža. Jedan rijâl za vraćanje duga bolji je od deset rijâlâ za obavljanje Hadždža. Ukoliko mu se međutim pruži prilika da besplatno obavi Hadždž, kao na primjer da bude na usluzi hadžijama, ili ukoliko neko od njegovih prijatelja želi sa njega skinuti obavezu Hadždža – to je u redu, jer obavljanje Hadždža u tom slučaju ne utiče na dug.