Basmalah prije Adhâna

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki Mu’adhdhini naglas kažu

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“U ime Allâha, Milostivog, Samilosnog.”

prije nego što krenu učiti Adhân. Da li je to od Sunneta?

Odgovor: Ne. Oni ne trebaju govoriti ništa prije Adhâna, da ljudi ne bi pomislili da to spada u Adhân. Ne trebaju dakle ništa govoriti prije Adhâna.