Bajramski takbîri u nevjerničkim zemljama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Trebaju li oni koji žive u nevjerničkim zemljama donositi takbîre tokom noći pred dva Bajrama ukoliko im to može prouzrokovati nevolju?

Odgovor: Ukoliko će mu to prouzrokovati nevolju, neka ih uči spuštenim glasom. Na taj način će praktikovati Sunnah, a neće im davati povoda da mu to zabrane ili da mu čak i naškode. Neka dakle donosi takbîre tek toliko da sam sebe može čuti – a sva hvala pripada Allâhu.