Bajram namaz i njegova khutbah

Bajram namaz i njegova khutbah

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, strana 398

Pitanje: Kako se obavlja Bajram namaz?

Odgovor: Imâm treba biti prisutan i predvoditi ljude u namazu. Namaz se sastoji od dva rekata.

Na prvome rekatu on počinje sa Takbîrat-ul-Ihrâm, te nakon toga još šest Takbirât. Nakon toga će proučiti sûru al-Fâtihah. Nakon toga će proučiti sûru “Qâf”.

Nakon toga će se podići izgovarajući Takbîr. Kada se podigne na drugi Rekat, učiniti će još pet Takbirât. Nakon toga će proučiti sûru al-Fâtihah, te sûru “al-Qamar”. Poslanik صلى الله عليه وسلم je učio ove dvije sûre za Bajram. Pored toga se mogu proučiti sûre “al-A`lâ” i “al-Ghâšijah”.

Znaj da Bajram-namaz i Džuma-namaz spajaju dvije sûre, a razdvajaju ih dvije. Spajaju ih (i na jednome i na drugome namazu se uče) “al-A`lâ” i “al-Ghâšijah”, a razdvaja ih to što se na Bajram-namazu uče “Qâf” i “al-Qamar, dok se na Džumi-namazu uče “al-Džumu`ah” i “al-Munâfiqûn”.

Imâm učenjem ovih sûra treba oživjeti ove Sunan, tako da se narod upozna sa njima, te da ih ne odbijaju u slučaju da ih čuju.

Nakon toga će održati govor. Dio govora se treba posebno odnositi na žene, gdje će im narediti da izvršavaju ono što trebaju, a upozoriti ih protiv onoga čega se trebaju kloniti. Ovo je radio poslanik صلى الله عليه وسلم.