Bacio ženin pobačaj u smeće

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Muškarac je imao pobačaj u sedmom mjesecu…

al-Fawzân: Žene imaju pobačaje, a ne muškarci. Mislio je na ženu. Trebao je reći žena. Trebao je pitati šta otac treba učiniti ukoliko žena ima pobačaj.

Pitalac: Stavio ga je u kesu i bacio ga u smeće, a nije mu dao ime niti je učinio bilo koji drugi propis vezan za novorođenče.

al-Fawzân: Koliko je fetus bio star?

Pitalac: Sedam mjeseci.

al-Fawzân: أَعُوذُ بِاللهِ; to nije dozvoljeno. Duša je bila udahnuta, te se stoga tretira u skladu sa propisima džanâze. Treba ga dakle oprati, umotati, klanjati mu džanâzu i ukopati ga u zaseban mezar. To je džanâzah kao i ostale džanâze. On je pogriješio i učinio veliki grijeh. Nije dozvoljeno postupati na taj način.