Ashabi nisu učili sûru al-Fâtihah tokom imâmovih pauza

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: al-Fatâwâ al-`Irâqijjah (1/84)

Da su svi ashabi učili sûru al-Fâtihah dok su klanjali iza Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم tokom njegove i prve i druge pauze, postojao bi veliki interes i velika korist da se to prenese. Šta onda reći kada ni od jednog jedinog ashaba nije prenešeno da je učio sûru al-Fâtihah klanjajući iza Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم tokom njegove druge pauze? Da je to propisano, ashabi bi bili prvi koji su to znali i praktikovali. Na taj način se zna da je to novotarija.