`Aqîqah za mrtvo dijete

`Aqîqah za mrtvo dijete

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: al-Fatâwâ al-Qajjimah lil-Usrah al-Muslimah, strana 212

Pitanje: Treba li činiti `Aqîqu za novorođenče koje umre nakon poroda?

Odgovor: Ukoliko dijete umre prilikom poroda, za njega se čini `Aqîqah sedmoga dana. Fetus koji dobije dušu će biti proživljen na Sudnjem Danu. Jedna od koristi `Aqîqe je da će se dijete zalagati za roditelje na Sudnjem Danu. Neki učenjaci kažu da `Aqîqu ne treba činiti ukoliko dijete umre prije sedmoga dana, jer je preporučeno činiti `Aqîqu sedmoga dana za dijete koje živi, a ukoliko umre prije sedmoga dana – u tome slučaju se ne čini `Aqîqah za njega.

Onome koga je Allâh obogatio i olakšao mu je bolje da kolje, a onaj ko to nije u stanju ne mora to činiti.