`Aqîqah za dijete koje je umrlo tri dana nakon rođenja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Dobio sam dijete koje je umrlo nakon tri dana. Trebam li zaklati `Aqîqu za njega?

Odgovor: Da; ukoliko je rođeno živo, zaklat’ ćeš `Aqîqu za njega. Ne igra ulogu da li je dijete preživjelo ili umrlo. To je Sunnah, dakle preporučeno – a nije obavezno.