`Aqîqah za dijete koje je umrlo tri dana nakon prijevremenog rođenja

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Nakon sedam mjeseci trudnoće moja supruga je rodila muško dijete. Allâh ga je usmrtio nakon tri dana. Da li da zakoljem `Aqîqu za njega i treba li `Aqîqah za njega biti dvije ovce ili je dovoljna jedna?

Odgovor: Dovoljna je jedna ovca. Preporučeno ti je zaklati `Aqîqu za njega iako je mrtav, jer će mu biti uskraćeno zauzimanje za tebe na Sudnjem Danu – osim u slučaju da za njega zakolješ `Aqîqu.