an-Nadžmî o al-Maghrâwîju i onima koji ga brane

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor:

 

Pitanje: Sljedbenici al-Maghrâwîja argumentuju protiv nas time da su ga preporučili Šajkh Salîm al-Hilâlî i Šajkh `Alî al-Halabî, jer ova dva čovjeka brane al-Maghrâwîja i (Abûl-Hasana) al-Ma’ribî. Da li ćemo ih smatrati istim kao što su i oni?

Odgovor: Ono što znamo je da se onaj ko brani novotare smatra istim kao što su i oni. Što se al-Maghrâwîja tiče, o njemu je bez sumnje potvrđeno da govori da kolektivni Islâm još odavno ne postoji, i da danas samo postoje pojedinačni slučajevi. Tako on govori. Kolektivni Islâm dakle prema njemu više ne postoji, već postoje samo pojedinačni slučajevi.

On takođe govori da je onaj ko sa svojom ženom ima seksualni odnos na zabranjen način nju uzeo za božanstvo. Značenje toga je Riddah (otpadništvo) i izlazak iz okvirâ Islâma – وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.