Allâhovo uzdizanje bez dodirivanja ili sjedenja

Autor: `Allâmah Muhammad bin `Abdillâh as-Subajjil

Izvor: Rasâ’il fîl-`Aqîdah wad-Da`wah, strana 25-26

Pitanje: Pročitao sam u islâmskoj knjizi da se âjah

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

“Svemilosni, Koji se nad `Aršom uzvisio.” (20:5)

tumači kao “uzdizanje koje samo odgovara Njegovome veličanstvu i visosti, bez dodirivanja ili sjedenja”. Šta vi smatrate o ovome tumačenju?

Odgovor: Allâh جَلَّ وَعَلَا u ovome âjetu govori da Se On uzdigao iznad Svoga `Arša. Uzdizanje Svemilosnoga iznad `Arša je poznato. To je jedno od Allâhovih svojstava. Mi vjerujemo u Allâhova svojstva, i predstavljamo ih onako kako su spomenuta. Samo Allâh zna kakvoću ovoga uzdizanja. Mi dakle prepuštamo znanje o njemu Onome ko to zna. Ovo je princip kada su u pitanju Allâhova سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى svojstva. Mi vjerujemo u njih onako kako su došla od Allâha. Tako je Imam aš-Šâfi`î rekao:

“Ja vjerujem u Allâha i u ono što je došlo od Allâha onako kako Allâh to hoće. Ja vjerujem u Allâhovoga poslanika  i u ono što je došlo od Allâhovoga poslanika  onako kako Allâhov poslanik  to hoće.”

Dodani izrazi, kao “bez dodirivanja” i slično, su nešto čime nas Allâh nije obavezao. Ne trebamo pričati na taj način. Imâm Mâlik رَحِمَهُ اللهُ je, kada je bio upitan o Allâhovome uzdizanju, rekao:

“Uzdizanje je poznato. Kakvoća je nepoznata. Obavezno je vjerovati u njega. Novotarija je pitati o njemu.”

Nakon toga je rekao:

“Smatram te jedino novotarom. Izbacite ga sa moga sijela!”

Umm Salamah  رَضِيَ اللهُ عَنْهَا je ovo rekla prije Imâma Mâlika, kada je rekla:

“Uzdizanje je poznato. Kakvoća je nepoznata.”

Allâhove سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى riječi

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

“Svemilosni, Koji se nad `Aršom uzvisio.” (20:5)

وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

“A nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati.” (39:67)

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“A ostaje Lice tvoga Gospodara, Veličanstveno i Plemenito.” (55:27)

mi trebamo predstavljati onako kako su došle. Mi znamo da su one istina, i da su doslovne. Međutim, samo Allâh zna kakva je Njegova ruka, lice ili uzdizanje. Nije na nama da ulazimo u ove stvari. U njih ulaze jedino novotari. Primjer njih je osoba koja uzdizanje tumači kao preuzimanje vlasti. Takvo tumačenje je pogrešno, i to je izvrtanje Allâhove Knjige. Prema tome, nama je obavezno da slušamo, da se pokoravamo, i da vjerujemo u ono što je došlo od Allâha, dok je kakvoća nešto što samo Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى zna.

وَ اللهُ أَعْلَمُ