Allâhovo ime “ar-Rahîm” se odnosi na vjernike

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko se Allâhovo ime “ar-Rahîm” (Milostivi) odnosi samo na vjernike, kako objašnjavamo âjah

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“doista je Allâh prema ljudima milosrdan i milostiv” (2:143)?

Odgovor: U ovome âjetu “prema ljudima” znači prema vjernicima.