Allâhove ruke nisu kao ruke stvorenja

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Šarh `Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, strana 27

as-Sâbûnî je rekao:

“Oni – Ahl-us-Sunnah – ne smatraju da Njegova svojstva liče svojstvima Njegovih stvorenja. Tako oni kažu da je On stvorio Âdama Svojom rukom, što je On سُبْحَانَهُ rekao:

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

“”O lblîsu!”, rekao je On, “šta te navelo da ne učiniš sudžûd onome koga sam Ja Svojim dvjema rukama stvorio?”” (38:75)

Na čemu oni to zasnivaju, kada potvrđuju dvije ruke? Oni to zasnivaju na Qur’ânu i Sunnetu. Allâh عَزَّ وَ جَلَّ je to rekao – kao što je i Njegov vjerodostojni i pouzdani vjerovjesnik  opisao svoga Gospodara sa dvije ruke. Njegove dvije ruke međutim nisu kao ruke stvorenja:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

“Ništa nije kao On! On je Svečujući i Svevidjeći.” (42:11)

Oni na osnovu ovoga principa potvrđuju Allâhove ruke. Oni potvrđuju da On ima dvije ruke, koje međutim ne liče rukama stvorenja. Na isti način kao što Njegov sluh, vid, sposobnost, volja, uzdizanje i spuštanje ne liče svojstvima stvorenja – tako ni Njegove ruke ne liče rukama stvorenja. Daleko je Allâh od toga! Ibn Khuzajmah رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Liči li ruka koja drži nebesa i zemlju ruci stvorenja?” (Kitâb-ut-Tawhîd, strana 162-163)

Daleko je Allâh od toga! Postoji li stvorenje sa takvom rukom? Daleko je Allâh od toga! Na isti način kao što Njegovo biće ne liči biću stvorenja, tako ni Njegova svojstva ne liče svojstvima stvorenja.