Allâhova zakletva Muhammadovim životom

Allâhova zakletva Muhammadovim životom

Autor: Šams-ud-Dîn bin Qajjim-il-Džawzijjah (umro 751. godine po Hidžri)

Izvor: at-Tibjân fî Aqsâm-il-Qur’ân, strana 269

Allâh عز وجل je rekao:

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

“A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš. Ako već hoćete nešto učiniti, eto kćeri mojih! – reče on. A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svom lutali.” (15:70-72)

Većina tumača Qur’âna među Selefima i nasljednicima – a ja ne znam da Selefi nisu saglasni o tome – kažu da se ovdje Allâh zaklinje životom Svoga poslanika صلى الله عليه وسلم. Jedna od njegovih najvećih vrlina je da se Gospodar عز وجل kune njegovim životom. Nije poznato da je bilo ko drugi dobio ovu odliku.

az-Zamakhšârî je otišao pogrešnim putem kada je rekao da se ovdje meleki zaklinju Lûtovim životom. Ne postoji međutim ništa što ukazuje na to. Naprotiv, sve ukazuje na ono što su shvatili Selefi, a ne Mu`attilah i Mu`tazilah. Ibn `Abbâs je rekao:

“Allâh se nije zakleo životom nekoga drugoga poslanika osim njegovim.”