Allâhova imena se ne zaključuju na osnovu Njegovih djela

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je tačno da se Allâhova عَزَّ وَجَلَّ imena mogu zaključiti na osnovu Njegovih djela (da svako Njegovo djelo ukazuje na jedno od Njegovih imena)?

Odgovor: Ne. Ne; svako Njegovo ime ukazuje na Njegovo svojstvo, dok se Njegova imena ne uzimaju (zaključuju) iz Njegovih djela. Allâhova imena se dakle ne uzimaju iz Njegovih djela. Primjer toga je:

كَتَبَ اللَّهُ

“Allâh zapisao” (2:187)

Da li se iz toga zaključuje da je jedno od Allâhovih imena الكَاتِبُ (al-Kâtib, Zapisničar)?

Ne. Iz svakoga Allâhovoga djela se dakle ne uzimaju Njegova imena niti svojstva.