“Allâhov poslanik nije bio oženjen `Â’išom kada joj je bilo devet godina”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neke daije kažu da se Allâhov poslanik  nije oženio `Â’išom رَضِيَ اللهُ عَنْهَا kada joj je bilo devet godina. Da li je to tačno?

Odgovor: Šta on zna o tome da se nije oženio njome? U autentičnome hadîthu je potvrđeno da se oženio njome kada joj je bilo šest godina – a da su prvi seksualni odnos imali kada joj je bilo devet. Ovo je dakle potvrđeno u autentičnome hadîthu.

Ukoliko on ima neki drugi hadîth pored hadîtha iz Muslimovoga “as-Sahîh”, neka nam ga pokaže.