Allâhov dolazak potvrđuje Njegovo spuštanje

Allâhov dolazak potvrđuje Njegovo spuštanje

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Šarh Hadîth-in-Nuzûl, strana 39 – 40

Postoji mnogo ahâdîth od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم o dolasku Gospodara na Sudnjem Danu. Isto važi za Njegov dolazak stanovnicima Dženneta petkom. Ovo je jedan od argumenata koje su Selefi koristili protiv onih koji negiraju hadîth (o spuštanju). Objašnjavali su im da Qur’ân potvrđuje značenje hadîtha. Na ovaj je način na primjer Ishâq bin Râhûjah argumentovao protiv nekih Džahmijjah kada su bili kod princa Khurâsâna, `Abdullâha bin Tâhira. Abu `Abdillâh ar-Ribâtî je prenio:

“Jednoga dana sam sjedio na okupu kod `Abdullâha bin Tâhira a bio je prisutan i Ishâq bin Râhûjah. On je bio upitan da li je hadîth o spuštanju autentičan. Odgovorio je: “Da.” Tada su neki od `Abdullâhovih ljudi rekli: “Abû Ja`qûb! Misliš da se Allâh spušta svake noći?” Odgovorio je: “Da.” Tada je on rekao: “Kako se On spušta?” Odgovorio je: “Prvo potvrdi da je On gore. Nakon toga ću ti opisati spuštanje.” Čovjek je rekao: “Potvrđujem da je On gore.” Ishâq je rekao: Allâh تعالى je rekao:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

“I kada dođe Gospodar tvoj, a meleki budu sve red do reda” (89:22)

Tada je princ `Abdullâh bin Tâhir rekao: “Ovo je na Sudnjem Danu.” Ishâq je odgovorio: “Da Allâh ojača princa! Šta spriječava Onoga koji će doći na Sudnjem Danu da dođe danas?”