Allâhov broj

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Da li je u redu reći:

“Ukoliko želiš uspostaviti vezu sa Stvoriteljem svih stvorenja, potreban ti je broj 24434”?

Znaš li šta to podrazumijeva?

Odgovor: Ne.

Pitanje: 2 – dva rekata Sabaha; 4 – četiri rekata Podne namaza; 4 – četiri rekata Ikindije; 3 – tri rekata Akšama; 4 – četiri rekata Jacije

Odgovor: Ako nije grijeh, to je u najmanju ruku pokuđeno. Tvoje me pitanje u svakome slučaju podsjeća na nešto; bez obzira na kombinaciju koja ukazuje na `ibâdah, mi osuđujemo izraz “Ukoliko želiš uspostaviti vezu sa Allâhom”. Neki Sûfijjah imaju običaj doviti riječima: “Sastavi nas sa Tobom”.

Ja ne smatram da je taj sûfijski izraz u redu. Dolazak Allâhu je naizgled zastrašujući, jer Sûfijjah time ciljaju na Wahdat-ul-Wudžûd (panteizam). Ukoliko se međutim time alaudira na dolazak Allâhovim blagodatima i Allâhovome Džennetu, u tome slučaju je to u redu gledano na namjeru – za razliku od izraza. Zbog toga ne smatramo da je u redu reći “doći Allâhu”.

 

 

[Panteisti (أَهْلُ وَحْدَةِ الْوُجُودِ) su oni koji vjeruju da je sve što postoji jedna stvarnost, a da su sve što vidimo aspekti Allâhovoga bića. Osnivač ovoga vjerovanja je Ibn `Arabî al-Hâtimî at-Tâ`î (umro 638. godine po Hidžri u Damasku)]