Allâh zna šta je u srcima a mi sudimo prema onome što je vidljivo

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Među nama su se pojavili ljudi koji se ustručavaju proglasiti nevjernikom onoga ko čini sudžûd drugome mimo Allâha, kao i onoga ko kolje u nečije drugo ime – argumentujući time da se osoba koja to čini mora upitati zašto to čini…

Odgovor: Mi sudimo prema onome što je vidljivo; onome ko čini sudžûd drugome mimo Allâha presuđujemo da je počinio Kufr (nevjerstvo). Mi dakle sudimo prema onome što je vidljivo – dok jedino Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى zna šta je u srcima.

Nismo stvoreni da zavirujemo u srca, nego sudimo prema onome što je vidljivo. Ko počini Širk, presuđujemo mu da je Mušrik – kao što i onome ko počini Kufr presuđujemo da je Kâfir (nevjernik). Ti ljudi koji su se sada pojavili pripadaju grupi Murdži’ah. Oni govore takve stvari.