»Allâh uistinu ne gleda u iskrivljen saff«

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Često prilikom ravnanja saffova u džamijama čujemo govor:

»Allâh uistinu ne gleda u iskrivljen saff«.

Da li je to hadîth ili samo izreka?

Odgovor: Nema sumnje da je iskrivljen saff manjkav saff i da su klanjači griješni ukoliko ne poravnaju saff. Allâhov poslanik  je uputio prijetnju onima koji ne ravnaju saffove i rekao:

عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

»O Allâhovi robovi, ili ćete poravnati saffove, ili će Allâh razjediniti vaša lica« (Muslim 436)

Što se tiče hadîtha

»Allâh uistinu ne gleda u iskrivljen saff«,

on nije autentičan.