Allâh je stvorio ljudska djela

Autor: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdžî (umro 1307)

Izvor: al-Intiqâd ar-Radžîh fî Šarh-il-I`tiqâd as-Sahîh, strana 182

Sva djela nevjerstva i vjerovanja, poslušnosti i neposlušnosti, stvorio je Allâh تَعَالَى, Koji je rekao:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

“kad je Allâh stvorio i vas i ono što napravite?” (37:96)

Mu`tazilah međutim ne kažu tako. Djela stvorenja su dobrovoljna; nagrađuju se za dobra djela a kažnjavaju za loša. To nije vjerovanje Džabrijjah, koji kažu da rob ne čini djela.