Allâh je iznad nebesa a Njegovo znanje je svugdje

Allâh je iznad nebesa a Njegovo znanje je svugdje

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Neki ljudi govore da se Allâh سبحانه nalazi svugdje. Kada mu se kaže da je taj izraz pogrešan…

Odgovor: Nije dozvoljeno tako govoriti. Tako govore Hulûlijjah, panteisti. Da je rekao da se Allâh svugdje obožava, to bi bilo tačno. Da je rekao da se Allâhovo znanje nalazi svugdje, i to bi bilo tačno. Što se tiče govora da se Allâh nalazi svugdje Svojim bićem, to je Kufr (nevjerstvo). To je vjerovanje Hulûlijjah, والعياذ بالله. Allâh جل وعلا je iznad nebesa.

Pitanje: Kada on to kaže pa ga mi osudimo, on kaže da misli reći da se Njegovo znanje nalazi svugdje.

Odgovor: Ne igra ulogu da li on time misli na Njegovo znanje. Zašto onda govori da se Allâh nalazi svugdje? Postoji razlika između Allâha i znanja:

 إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء

“Allâhu doista ništa nije skriveno, ni na Zemlji, ni na nebu!” (3:5)

Njegovo znanje se nalazi svugdje. Njegovo سبحانه biće se međutim nalazi iznad nebesa i On Se uzvisio iznad `Arša.

[Panteisti (أهل وحدة الوجود) su oni koji vjeruju da je sve što postoji jedna stvarnost, a da su sve što vidimo aspekti Allâhovoga bića. Osnivač ovoga vjerovanja je Ibn `Arabî al-Hâtimî at-Tâ`î (umro 638. godine po Hidžri u Damasku)]