Alkohol nije nečist

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: U vezi sa parfemima za koje je potvrđeno da sadrže alkohol, da li je dozvoljeno da čovjek naparfemisan njima ode na namaz?

Odgovor: Da. Trebaš znati da čisti alkohol nije nečist – i nije obavezno oprati odjeću niti tijelo na kojima se nalazi. Shvatiš li to, znat ćeš da parfemi koji sadrže alkohol nisu nečisti – ni u slučaju da sadrže veliku količinu alkohola.

Pitaj me šta je dokaz da alkohol nije nečist, jer je kod ljudi danas poznato da je alkohol nečist u pravom smislu, kao mokraća i izmet.

Prvo; dokaz je da nema dokaza da je alkohol nečist – a u tom slučaju se vraćamo na temeljni princip da je sve u suštini čisto. A ono što je zabranjeno ne mora biti i nečisto; otrov je na primjer zabranjen a nije nečist, duhan koji puše mnogi ljudi je zabranjen a nije nečist. Ono što je zabranjeno ne mora biti i nečisto, dok ono što je nečisto mora biti zabranjeno. Dakle, kao prvo kažemo da je dokaz to što nema dokaza.

Drugo; postoji dokaz da je alkohol u svojoj originalnoj formi čist. Kada je alkohol zabranjen, ashabi su ga prosuli po sokacima, a da je bio nečist, Allâhov poslanik  im to ne bi dozvolio – jer nije dozvoljeno prosipati nečistoću po muslimanskim sokacima.

Treće; kada je zabranjen i kada su ga prosuli, nisu oprali posuđe od njega – dok je Allâhov poslanik , kada je zabranio meso magarca na Khajbaru, naredio da se opere posuđe od njega.

Četvrto; jedan čovjek je Allâhovom poslaniku  iz poštovanja poklonio kanister alkohola – ne znajući da je postao zabranjen. Allâhov poslanik  ga je obavijestio o zabrani alkohola, a zatim mu je jedan čovjek rekao da ga proda. Allâhov poslanik  je upitao tog čovjeka šta mu je rekao, a on je odgovorio da mu je rekao da ga proda. Allâhov poslanik  je tada rekao: “Kada Allâh nešto zabrani, zabrani i trgovinu time”. Tada je čovjek prosuo cijeli kanister u prisustvu Allâhovog poslanika , a Allâhov poslanik  ga nije spriječio u tome – niti mu je naredio da opere kanister. Ovo je jasan dokaz da alkohol nije nečist. Po ovom pitanju međutim ne postoji saglasnost, nego su se čak i Tâbi`ûn razilazili.