`Alî o najboljim ljudima

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Muhammad bin al-Hanafijjah je u stvari Muhammad bin `Alî bin Abî Talib. Pripisuje se međutim svojoj majci jer je ona bila robinja Banû Hanîfah. Bio je رَضِيَ اللهُ عَنْهُ jedan od najboljih ljudi. Upitao je svoga oca, `Alîja رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

“Koji su ljudi najbolji?”

`Alî je odgovorio: “Abû Bakr”.

“A zatim?”, upitao je.

`Alî je odgovorio: “`Umar bin al-Khattâb.”

“A zatim ti?”, upitao je.

`Alî je odgovorio: “Ja sam samo jedan od muslimana.”

U ovoj autentičnoj predaji `Alî bin Abî Talib priznaje da su Abû Bakr i `Umar bolji od njega. Nakon toga su se međutim pojavili oni koji tvrde da su na `Alîjevoj strani i rekli su da je on bolji od njih. Ovo je laž iznešena na `Alîja i optužba da je lažov. Njihova tvrdnja da se on bojao za svoj život je takođe nemoguća, jer je u trenutku kada je to rekao bio khalîfah. Koga se onda on bojao pa je bio prinuđen reći da su Abû Bakr i `Umar bolji?