al-Wâdi`î o Saudijskoj Arabiji i Abû Muhammadu al-Maqdisî

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

 

Pitanje: Priča se da ste vi napisali predgovor za al-Maqdisîjevu knjigu u kojoj on čini Takfîr na zemlju. Da li je to tačno?

Odgovor: To je laž. Bio sam u al-Madîni prije i poslije moga zatvaranja i u ar-Rijâdhu. Izašao sam i nisam učinio Takfîr na vladu Saudijske Arabije. Kako da učinim Takfîr na nju, kada je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم rekao:

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ‏.‏ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

“Ukoliko čovjek kaže svome bratu da je nevjernik, to se vraća na jednoga od njih dvojice.” (al-Bukhârî 6104)

Nije nam dozvoljeno činiti Takfîr na vladu. To je muslimanska zemlja.

Pitanje: Šta vi smatrate o Abû Muhammadu al-Maqdisî? Spada li on u učenjake?

Odgovor: Taj čovjek piše knjige koje sadrže mnogo grešaka. Jednom nam je poslao knjigu, mislim da je bila “I`dâd-ul-Fawâris bi Tark-il-Madâris”, ili neka druga – Allâh zna bolje. U svakome slučaju, to nije bila knjiga “al-Kawâšif al-Džalijjah”. Nije priznao da je napisao tu knjigu. Dao mi je knjigu da je pročitam. Ja međutim nisam imao vremena, pa sam je dao pronicljivome bratu – `Abdul-`Azîzu al-Bura`î. On je iz dobronamjernosti prema Allâhu سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ukazao na greške u toj knjizi. Nakon toga sam mu je poslao nazad – a on je tada želio pobiti `Abdul-`Azîza al-Bura`î. Ja sam tada rekao:

“Taj čovjek je neuk i arogantan. Ostavite ga; ne trebamo gubiti vrijeme na njega.”

Kada ljudi međutim vide da je neko strastven prema islâmu, pomisle da je učen. Mnogi ljudi misle da su učeni – a oni to u stvari nisu. Ovaj čovjek dakle ne spada u učenjake.