al-Qaradhâwî nije ravan ni učenicima Ibn Bâza

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

 

Isto važi za Šajkha Ibn Bâza رَحِمَهُ اللهُ. Šajkh Ibn Bâz je izdao fetvu o mirovnome sporazumu sa židovima – tako da muslimani mogu živjeti sigurno. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je potpisao mirovni sporazum sa idolopoklonicima – pa čak i pravio kompromis u nekim stvarima. Neki ljudi su zbog toga počeli bjesniti, praviti nered i proklinjati. Učenjaci, studenti i khatîbi Ahl-us-Sunnah nikada ne ogovaraju učenjake.

Jedan khatîb iz grada San`â’ je osudio Šajkha Ibn Bâza. Da se Allâh smiluje Šajkhu Ibn Bâzu. Nakon Džume su skoro svi ljudi izašli iz džamije i počeli prizivati Allâhovo prokletstvo na Šajkha Ibn Bâza. Kada je revolucionarni khatîb bio upitan o onome što je rekao, odgovorio je da je osudio Šajkha Ibn Bâza riječima al-Qaradhâwîja. Tada je jedan od prisutnih rekao:

سُبْحَانَ اللهِ; ko je al-Qaradhâwî u poređenju sa Šajkhom Ibn Bâzom?”

Šajkh Ibn Bâz je `Allâmah, vođa učenjâkâ, Muftija cijele zemlje, vođa učenjâkâ i Muftijâ, referenca Ummeta – a al-Qaradhâwî nije ravan ni njegovim učenicima. Šajkh Ibn Bâz ima izvrsne učenike; Šajkh [`Abdul-`Azîz bin `Abdillâh] ar-Râdžhî je na primjer jedan od učenika Šajkha Ibn Bâza. Oni su imâmi! al-Qaradhâwî nije ravan ni jednome učeniku Šajkha Ibn Bâza, ali:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

“oči nisu slijepe, već srca u grudima” (22:46)