al-Mas`arî i Surûr su zabludjeli novotari

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (2/213)

Pitanje: Šta vi kažete o al-Mas`arîju i Muhammadu Surûru? Čuli ste šta učenjaci kažu o njima.

Odgovor: Koliko su samo pričali o njima! Ibn Bâz, Ibn `Uthajmîn i drugi smatraju da su novotari i da su u zabludi.