al-Ma’ribî bi trebao biti zahvalan Rabî`i al-Madkhalîju

Autor: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor: at-Tanbîh al-Wafî `alâ Mukhâlafât Abîl-Hasan al-Ma’ribî, strana 321-322

Abûl-Hasan al-Ma’ribî je rekao:

“Ukoliko vi kažete da je više učenjaka savjetovalo Abûl-Hasana, ja kažem da su svi ti učenjaci dobili informacije od Šajkha Rabî`. Oni, drugim riječima, nisu došli ni sa čim novim. Nema nikakve koristi od zastrašivanja. Izvor je poznat, a on je samo jedan.”

Recimo da sve informacije dolaze od Šajkha Rabî` i da su tačne; gdje je problem u povratku na istinu?

Da li je fer reći da svi ljudi dobivaju svoje informacije od Šajkha Rabî` i da su njihova mišljenja ograničena na mišljenje Šajkha Rabî` i da su njihovi odgovori ograničeni na odgovore Šajkha Rabî`? To je apsurdno i nevjerovatno. Drugim riječima, ti si taj koji pretjeruje i zastrašuje.

Tačno je da te je Šajkh Rabî` mnogo kritikovao. Kritikovao je tvoju knjigu “as-Sirâdž al-Wahhâdž”, tvoje kasete i tvoje članke u kojima odstupaš od istine i ispravnosti. Tvoja je dužnost da mu zahvališ što ti je ukazao na istinu i pojasnio tvoje greške.

 

 

Šajkh Rabî` je rekao:

“Prema tvojim riječima, ljudima nije dozvoljeno prihvatiti pobijanja ar-Râzîja i Râfidhah od strane Ibn Tajmijje u knjizi “Minhâdž-us-Sunnah”. Isto važi i za pobijanja svih drugih učenjaka.”