al-Luhajdân o video snimanju predavanja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor:

 

Pitanje: Šta vi smatrate o (video) snimanju predavanja u džamijama?

Odgovor: Nema sumnje da slikanje ne spada u dobre stvari. Ukoliko je svrha međutim dobra, ukoliko svrha nije da predavač postane popularan niti da pokaže kako je držao predavanje pred tim skupom, nego da je veliki broj ljudi došao da sluša ono što je dobro i opomenu – nadam se da je u tome slučaju to u redu. U protivnome nema potrebe za snimanjem. Kako je dobro i lijepo kada nema slikanja u džamijama!