al-Ikhwân al-Muslimûn nisu od Ahl-us-Sunnah (`Abdul-Muhsin al-`Abbâd)

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

 

Pitanje: Došla su dva pitanja o al-Ikhwân al-Muslimûn; jedan pita da li su oni Spašena grupa – dok drugi pita spadaju li u Khawâridž?

Odgovor: al-Ikhwân al-Muslimûn posjeduju odstupanja od vjere. Oni smatraju da su u pravu, a da svi ostali nisu. Dokaz za to je ono što je rekao osnivač njihove grupe:

“Ukoliko je neko sa nama, mi smo od njega a on je od nas. U protivnome nemamo ništa sa njim.”

Ovako se on izjašnjava u nekim svojim štampanim knjigama. Oni dakle posjeduju odstupanja u vjeri, novotarije – te žude za vlašću i imaju jak interes da to ostvare. Oni ne pripadaju Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, Spašenoj grupi koja slijedi ono što su slijedili Allâhov poslanik  i njegovi ashabi.