al-Fawzân pobija sumnju da ne upozorava protiv određenih daija

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitalac: Pročitao sam knjigu Šajkha Ahmada bin Jahjâ an-Nadžmî i Šajkha Zajda al-Madkhalî, da im se Allâh smiluje i da im oprosti. Knjiga Šajkha Zajda se zove “al-Irhâb”, a knjiga Šajkha Ahmada an-Nadžmî se zove “al-Mawrid al-`Adhb”. U njima smo našli imena nekih današnjih daija, kao što su Muhammad al-`Arîfî, `Â’idh al-Qarnî, Salmân al-`Awdah i Nâsir al-`Umar. Ja sam dijelio tu knjigu i rekao sam da ste je vi pohvalili – ali neka braća međutim kažu da vi ne upozoravate protiv ovih osoba.

Sâlih al-Fawzân: Ostavite ih. Ta knjiga je objavljena, distribuirana i uveliko dostupna. Ostavite ih.

Pitalac: اللهُ الْمُسْتَعَانُ; oni stalno govore da smo mi Džâmijjah, Madkhalijjah – i ovo i ono. اللهُ الْمُسْتَعَانُ.

Sâlih al-Fawzân: Neka vam je Allâh na pomoći.