al-Fawzân objašnjava laž koja mu se pripisuje o al-Ikhwân al-Muslimûn i Džamâ`at-ut-Tablîgh

al-Fawzân objašnjava laž koja mu se pripisuje o al-Ikhwân al-Muslimûn i Džamâ`at-ut-Tablîgh

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Da li je tačno da ste vi rekli da al-Ikhwân al-Muslimûn, Džamâ`at-ut-Tablîgh i drugi ulaze u okvire as-Salafijjah?

Odgovor: To je laž i izmišljotina. U okvire as-Salafijjah ne ulazi niko osim onih koji su na manhadžu Selefa. Selefije su dakle onî koji su na manhadžu Selefa, a što se tiče onih koji se suprotstavljaju manhadžu Selefa – oni nisu Selefije.

Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao o spašenoj grupi:

“Onî koji su na onome na čemu smo danas ja i moji ashabi”.

Poslanik صلى الله عليه وسلم nije ništa ostavio neobjašnjeno. Objasnio je ko je Salafî, za razliku od onoga ko nije Salafî.