al-Fawzân o studentima koji govore da ashabi nisu ispunjavali uslove za Idžtihâd

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Postoje studenti koji govore da ne treba obraćati pažnju na uslove za Idžtihâd koje neki učenjaci spominju, jer ni ashabi niti njihovi nasljednici nisu ispunjavali navedene kriterije…

Odgovor: Oni su bili učenici Allâhovoga poslanika . Nisu ispunjavali kriterije? Zar onaj ko uzima znanje direktno od Allâhovoga poslanika  ne ispunjava te kriterije? سُبْحَانَ اللهِ; kako naivno rečeno! Nisu ispunjavali kriterije? Učenici Allâhovoga poslanika ? A nasljednici ashaba su od njih uzimali znanje. Oni su dakle bili učenici ashaba. Nisu ispunjavali kriterije? Ti nisi ništa u poređenju sa njima, a tvoje znanje ne dostiže ni njihove sandale. Kako možeš tako pričati i tvrditi da učenjaci griješe?

Ti koji tako pričaš; da li si ti kao Imâm Abû Hanîfah, Imâm Mâlik, Imâm aš-Šâfi`î i Imâm Ahmad? Da li si ti kao oni? Oni su bili mudžtehidi, jer su ispunjavali uslove za Idžtihâd.