al-Fawzân o slikanju

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Braćo, vidim slikanje u Haramu, na drugom spratu. To je zabranjeno i zlo. To nije dozvoljeno. Ovi ljudi moraju biti zaustavljeni, a uređaji koje imaju sa sobom im moraju biti oduzeti i uništeni.

Nije dozvoljeno odobravati zlo u Allâhovom Haramu, u Svetoj Džamiji. Odobravanje zla nije dozvoljeno na bilo kojem mjestu, pa šta tek onda važi za Allâhov Haram:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

»A onome ko u njemu naumi zastraniti zulum čineći, dat ćemo da patnje bolne kuša.« (22:25)

Dužni ste obavijestiti nadležne vlasti o ovom zlom djelu, da bi zaustavili ove kriminalce koji nisu došli da čine `ibâdah nego da nanose štetu i čine zla djela.

Nema snage ni moći osim sa Allâhom.