al-Fawzân o Šajkhu Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî i njegovoj knjizi o Sajjidu Qutbu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Izdata je knjiga “Adhwâ’ Islâmijjah `alâ `Aqîdati Sajjid Qutb wa Fikrih”, čiji je autor Rabî` al-Madkhalî. Šta vi mislite o ovoj knjizi, i spada li autor u učenjake koji su vama poznati?

Odgovor: Nema sumnje da autor spada u učenjake. Svršenik je islâmskoga univerziteta. Stekao je znanje od učenjâkâ i poznat je, a sva hvala pripada Allâhu.

Što se tiče grešaka koje je naveo, možeš ih uporediti sa (knjigom Sajjida Qutba) “Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. On je naveo broj stranica. Ukoliko je pogriješio, navedi njegovu grešku. U protivnome je obavezno prihvatiti istinu. Obavezno je dakle prihvatiti istinu.

On je naveo greške koje se nalaze u toj knjizi, te precizirao brojeve stranica na kojima se one nalaze. Vrati se na njih, i uporedi ih sa njegovim govorom. Ukoliko pronađeš greške, obavijesti ga o tome – Allâh te nagradio – a ako vidiš da je u pravu, dužan si to prihvatiti.