al-Fawzân o Sa`du bin Wahaf al-Qahtânî – autoru Hisn-ul-Muslim

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je knjiga “al-Ikhtilât” doktora Sa`da bin Wahaf al-Qahtânî korisna knjiga o toj temi?

Odgovor: Nisam je pročitao. Nije mi poznata ta knjiga. On je međutim dobar čovjek, istraživač i pouzdan je. Allâh mu podario uspjeh. Knjigu međutim nisam pročitao.