al-Fawzân o onima koji kažu da su Šije naša braća

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neke daije i studenti definitivno kažu da su Šije i Râfidhah naša braća. Da li nam je dozvoljeno to reći i šta je obavezno učiniti po tome pitanju…

Odgovor: Ograđujemo se Allâhu od njih i ograđujemo se Allâhu od ovoga govora. Oni nisu naša braća. Tako mi Allâha, oni nisu naša braća. Oni su Šajtânova braća, jer ogovaraju majku pravovjernih, `Â’išu رضي الله عنها, ženu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Allâh ju je izabrao za Svoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. As-Siddîqah, ćerka (Abû Bakra) as-Siddîq.

Oni takođe proglašavaju nevjernicima Abû Bakra i `Umara – i obojicu ih proklinju. Pored toga i ashabe općenito proglašavaju nevjernicima – osim Ahl-ul-Bajt, od kojih je `Alî bin Abî Tâlib رضي الله عنه. Oni su međutim njegovi neprijatelji. `Alî رضي الله عنه je slobodan od njih. `Alî je naš Imâm, a ne njihov. On je Imâm Ahl-us-Sunnah, a ne zlih i zlonamjernih Rawâfidh.

Mi se dakle ograđujemo Allâhu od njih i oni nisu naša braća. Onaj ko kaže da su oni naša braća dužan je učiniti pokajanje Allâhu i tražiti oprost od Njega. Allâh جل وعلا nam je učinio obaveznim da se oslobađamo i ograđujemo od ljudi zablude a da se zbližavamo sa istinskim vjernicima.