al-Fawzân o onima koje nazivaju “Džâmijjah”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Spomenuli ste da oni koji slijede neistinu kroz istoriju imaju naviku da onima koji slijede istinu daju nadimke da bi odvratili ljude od njih. Mi smo grupa studenata koja poziva na slijeđenje manhadža Selefa i velikih učenjâka i vladara, a upozoravanje protiv Ahl-ul-Bid`a. Uprkos tome, dobili smo nadimak “Džâmijjah”. Ovo pitanje je postavljeno više puta. Šta savjetujete?

Odgovor: Savjetujem da nastavite sa onim na čemu ste. U dobrom ste stanju i nemojte se obazirati na one koji tako pričaju. Oni su griješni a vi nemate ništa sa tim.