al-Fawzân o okretanju sunca oko zemlje

Autor: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: al-Bajân li Akhtâ’ Ba`dh-il-Kuttâb, strana 62

U fusnoti na strani 195, on – Muhammad `Alî as-Sâbûnî – citira Sajjida Qutba, koji tvrdi da sunce miruje, a da se zemlja okreće oko sunca. Ova teorija je u suprotnosti sa onim što stoji u Qur’ânu, a to je da zemlja miruje, a da se sunce okreće oko nje. On je rekao:

“Kao da srce vidi kako Allâhova ruka pokreće nebeska tijela.”

Ovo je izjava o Allâhu bez znanja. Nebeska tijela se pokreću Allâhovom naredbom i određenjem.