al-Fawzân o konačnome odredištu Ivana Pavla II

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Umro je vođa zablude, papa Ivan Pavao II. Da li je dozvoljeno reći da će on završiti u Džahannamu, uzimajući u obzir da je umro kao nevjernik, i koji je propis za slanje saučešća…

Odgovor: Šta ti znaš o tome da li je umro kao nevjernik? Nemoj to ustanovljavati. Nemoj ustanovljavati da je umro kao nevjernik. Džannah i Džahannam se jedino utvrđuje za one za koje je to potvrdio Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم. Nemoj ustanovljavati da je umro kao navjernik; Allâh zna bolje. Ti zbog toga ne možeš utvrditi da će on završiti u Džahannamu.

Ovo se zasniva na principu da se konačno odredište pojedinaca ne utvrđuje. Nevjernici, kršćani i židovi će generalno završiti u Džahannamu. Što se međutim pojedinaca tiče, ti ne znaš u kojem stanju oni umiru. Nadaš se najboljem za pravedne i pobožne, a bojiš se za najgore kada su u pitanju griješnici. Pogrešno je to što govoriš da će Ivan Pavao II završiti u Džahannamu. Moguće je da će završiti u Džahannamu; Allâh zna bolje. Možeš reći da će završiti u Džahannamu ukoliko je umro kao nevjernik, a da će završiti u Džennetu ukoliko se pokajao. Ne smiješ međutim ništa utvrđivati bez dokaza.

Pitanje: Koji je propis za slanje saučešća nevjerniku za nevjernika?

Odgovor: Nevjernicima se ne šalju saučešća za nevjernike, nego jedino za vjernike. Ukoliko je vjernik iz njegove familije preselio, poslat’ češ mu saučešće za vjernika. Nije mu međutim dozvoljeno slati saučešće za nevjernika.