al-Fawzân o knjizi “Hajât-us-Sahâbah”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koje je vaše mišljenje o knjizi “Hajât-us-Sahâbah”?

Odgovor: To je knjiga Tablîghijjûn. Oni se isključivo fokusiraju na djela koja sadrže vrline, dok zanemaruju `Aqîdu i Tawhîd. To je metodologija Sûfijjah.

Ne pridaju pažnju borbi ashaba na Allâhovom putu. Ne spominju njihov Džihâd. Ne pridaju pažnju tome što su ashabi učili Tawhîd i obožavali samo Allâha. Fokusiraju se isključivo na vrline.