al-Fawzân o Ismâ`îlu al-Harawîju

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je tačno da je knjiga “Madâridž-us-Sâlikîn”, čiji je autor `Allâmah Ibn-ul-Qajjim, objašnjenje knjige “Manâzil-us-Sâ’irîn”, koju je napisao Sûfî preplavljen Tasawwufom – kojeg je Ibn-ul-Qajjim opravdao po tome pitanju i objasnio njegovu knjigu?

Odgovor: Knjigu “Manâzil-us-Sâ’irîn” napisao je imâm i Šajkh-ul-Islâm Ismâ`îl al-Harawî. Imao je pri sebi nešto Tasawwufa, ali je on međutim uvaženi imâm. Imao je pri sebi nešto Tasawwufa, ali je on međutim uvaženi imâm. Ibn-ul-Qajjim je objasnio tu knjigu i ukazao na greške koje se u njoj nalaze.

al-Harawî je dakle jedan od imâma Ahl-us-Sunnah, koji je međutim imao pri sebi izvjesne aspekte Tasawwufa.