al-Fawzân o govoru da će određeni nevjernik završiti u Džahannamu

Autor: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Šarh `Aqîdat-il-Imâm Muhammad bin `Abdil-Wahhâb, strana 116

Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah ne utvrđuju Džannah za izvjesnoga pojedinca – pa makar on bio pravedan i pobožan. Oni takođe ne utvrđuju Džahannam za izvjesnoga pojedinca – pa makar on bio nevjernik. Nikome nije dozvoljeno reći da je određena osoba u Džennetu ili Džehennemu. Jedini izuzetak je osoba kojoj je Allâh otkrio dio onoga što je skriveno – a to je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم, međutim, Allâh je i u ovome slučaju njemu صلى الله عليه وسلّم dao samo djelimično, a ne kompletno znanje o onome što je skriveno. U to spada da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم potvrdio Džannah za određene osobe – pa to na osnovu toga radimo i mi. Primjer ovih ljudi su deset ashaba za koje je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم potvrdio Džannah:

1. Abû Bakr.

2. `Umar bin al-Khattâb

3. `Uthmân bin `Affân

4. `Alî bin Abî Tâlib

5. Talhah

6. az-Zubajr

7. Sa`d

8. Sa`îd bin Zajd

9. `Abdur-Rahmân bin `Awf

10. Abû `Ubajdah `Âmir bin al-Džarrâh

Pored toga je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم prenio da će Thâbit bin Qajs ući u Džannah. Mi utvrđujemo Džannah za ove pojedince jer je to učinio Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم.

Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم ne priča iz svoje glave, čak i ukoliko se radi o skrivenim stvarima. Allâh je Onaj koji mu je dozvolio udio u ovome skrivenome znanju:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

“Poznavatelj je On onoga što je čulima nedokučivo, i On to ne otkriva nikome, osim onome za koga je zadovoljan da poslanik bude” (72:27-28)

Isto važi za nevjernika ili griješnika. Mi ne govorimo da će on završiti u Džehennemu, jer ne znamo u kojem će stanju umrijeti.