al-Fawzân o doniranju organa

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno doniranje organa?

Odgovor: Dozvoljeno je ukoliko se ispune dva uslova; da to ne naškodi donatoru i da onome kome se organ donira to bude od koristi i da je u potrebi za tim.