al-Fawzân o al-Ghazâlîju i citiranju Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kakvo je pravilo po pitanju citiranja novotara u knjigama? Vidimo kako Šajkh-ul-Islâm Ibn Tajmijjah i Ibn-ul-Qajjim رَحِمَهُمَا اللهُ citiraju neke novotare, kao što su al-Ghazâlî i drugi.

Odgovor: al-Ghazâlî nije novotar, a prenošenje od novotara nije dozvoljeno – jer je moguće da će lagati o Allâhovom poslaniku . Jedini izuzetak je prenošenje od Khawâridža. Učenjaci kažu da se prenosi od Khawâridža, jer je kod njih laganje toliko veliki grijeh da one koji lažu proglašavaju nevjernicima.