al-Fawzân o Ahbâš i `Abdullâhu al-Habašî

al-Fawzân o Ahbâš i `Abdullâhu al-Habašî

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta vi kažete o sekti Habašijjah, sljedbenicima `Abdullâha al-Hararîja al-Habašî? Kakva je njihova metodologija?

Odgovor: Njihova metodologija je obožavanje grobova i činjenje Širka Allâhu عز وجل. On je Qubûrî (obožavalac grobova) i Sûfî. Al-Ladžnah ad-Dâ’imah (Stalni komitet za fetve) je u objašnjenju pobio ovu zabludjelu sektu i objasnio njihovu metodologiju.

Postoji doktoratski rad od dva toma o sekti Ahbâš i njihovoj metodologiji. Brat `Abdur-Rahmân Dimašqijjah iz Sirije je takođe napisao knjigu o sekti Ahbâš. O njima dakle postoje i kraće i duže knjige.

Oni su ukratko Sûfî sekta koja je posvećena činjenju Širka i obožavanju grobova.