al-Džâbirî o Mašhûru Hasan

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

Pitanje: Koji je vaš stav prema Mašhûru Hasan, uzimajući u obzir da je on jedan od onih koji mnogo brane `Alîja [bin] Hasan [al-Halabî]?

Odgovor: Ovo je obuhvaćeno temom [al-Halabîjevih] sljedbenika koji nastavljaju biti sa njim. Za njih važi isti propis kao i za [al-Halabîja], bez obzira da li je u pitanju Mašhûr ili neko drugi.