al-Albânî o pobijanju Sajjida Qutba od strane Šajkha Rabî`

Autor: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor: http://www.rabee.net/ar/papers.php?id=12

Sve zbog čega si pobio Sajjida Qutba je istina i tačno. Time se svakome ko posjeduje bilo kakvu vrstu islamskoga znanja pojašnjava da Sajjid Qutb nije imao znanje o osnovama i ograncima islama.

Da te Allâh obilno nagradi brate Rabî`, jer si preuzeo na sebe odgovornost da objasniš i otkriješ njegovo neznanje i odstupanje od islama.